Výsadba rastlín do živého plota

Výsadba rastlín do živého plota

sadenie

Hustota výsadby pre tvarované živé ploty:

Pri výsadbe brestu, hrabu, buka a javora sadíme jednu rastlinu s odstupmi 0,3 m

Ihličnany sadíme vždy 0,6 – 0,8 m od seba podľa druhu

Pre plot vysoký do 1 m vysádzajte:

listnaté dreviny 0,4 – 0,5 m od seba

listnaté dreviny ako Ligustrum, buxus vysádzame do dvoj až trojsponu 0,3 – 0,4 m od seba

vavrínovce 0,6 – 0,7 m od seba

Pre ploty vysoké do 2 m vysádzajte: 

listnaté dreviny 0,5 – 0,6 m od seba

listnaté dreviny ako Ligustrum, buxus vysádzame do dvoj až trojsponu 0,4 – 0,5 m od seba

vavrínovce 0,7 – 0,8 m od seba

Pre ploty vyššie ako 3 m vysádzajte:

listnaté dreviny 0,7 m a viac od seba

listnaté dreviny ako Ligustrum, buxus vysádzame do dvoj až trojsponu 0,4 – 0,5 m od seba

vavrínovce 0,8 – 0,9 m od seba

Tvorba tvarovaných živých plotov vyšších ako 3 metre sa všeobecne veľmi neodporúča. Výška rastlín v neskoršom veku vám totiž znemožní ich úpravu strihom a rezom. 

Ak si želáte mať živý plot hustejší širší, prípadne chcete aby sa rastliny rýchlejšie zahustili a zapojili, vysaďte priesady do dvoj alebo trojsponu vo vzdialenosti 0,3 – 0,5 m. 

Aby ste rastlinám, ktoré idete vysádzať, vytvorili ideálne podmienky, vyberte pre živý plot miesto najlepšie na priamom slnku. Väčšina rastlín bude prosperovať aj v polotieni, rast však nebude tak rýchli oproti slnečnému stanovisku. Pred výsadbou dobre prekyprite pôdu, odstráňte trvácne buriny a korene, prípadne obohaťte pôdu o kompost alebo kvalitný substrát. Prípadne vykopte jednu dlhú brázdu, do ktorej budete rastliny postupne sadiť. Hĺbka výsadbovej jamy by mala byť dvakrát taká hlboká ako koreňový bal.

Na výsadbu môžete vybrať rastliny v nádobách, ktoré je možné vysadiť od jari do jesene. Dostupné sú aj voľnokorenné rastliny na jar a na jeseň, po kúpe ich treba čím skôr vysadiť. Voľnokorenným sadeniciam pomôžu k lepšiemu zakorenneiu a rastu mykorízne huby, ktoré sú dostupné v práškovej forme.

Pri výsadbe vám bude dobrou pomôckou natiahnutý špagát, aby boli rastliny do živého plotu vysadené v jednej priamke. Živý plot vysádzajte vo vzdialenosti aspoň 0,8 m od oplotenia pozemku kvôli údržbe a závlahe, voľne rastúci živý plot 1 m a viac. 

Ak je to potrebné, chráňte vysadené mladé rastliny pred divou zverou pomocou pletiva. Nezabudnite na pravidelnú zálievku v prvom období po výsadbe, najlepšie 3 – 4 krát do týždňa.

Hustota výsadby je smerodajná pre budúci rast, teda pre šírku a výšku živého plota. Rastliny sa vysádzajú v rôznych vzdialenostiach v závislosti od typu živého plotu a druhu rastliny. Čím väčšiu výšku živého plota si želáte, tým musí byť vzdialenosť medzi vysádzanými rastlinami väčšia.

Hustota výsadby pre voľne rastúce živé ploty:

Ihličnany sadíme vždy 0,6 – 0,8 m od seba podľa druhu

Pre plot vysoký do 1 m vysádzajte:

listnaté dreviny 0,4 – 0,7 m od seba

listnaté dreviny ako Ligustrum, buxus vysádzame do dvoj až trojsponu 0,4 – 0,5 m od seba

vavrínovce 0,5 – 0,7 m od seba

Pre ploty vysoké do 2 m vysádzajte: 

listnaté dreviny 0,4 – 0,5 m od seba

listnaté dreviny ako Ligustrum, buxus vysádzame do dvoj až trojsponu 0,4 – 0,5 m od seba

vavrínovce 0,7 – 0,8 m od seba

Pre ploty vyššie ako 3 m vysádzajte:

listnaté dreviny 0,5 m a viac od seba

listnaté dreviny ako Ligustrum, buxus vysádzame do dvoj až trojsponu 0,5 m od seba

vavrínovce 0,7 m od seba

živý plot