Starostlivosť o koreňový systém – výber zeminy do skleníka

Rastliny a ich koreňový systém v skleníku dosahujú mohutnejšie rozmery ako vonku. Preto je aktívna vrstva zeme v skleníku hlbšia ako vonku, teda až 40 cm. Pred osadením skleníka je nutné túto vrstvu zeminy prekypriť a prevzdušniť prekopaním. Aspoň jeden krát za 4-5 rokov je nutné prekopanie opakovať.

Predpoklady pre zdravú zem
• tmavšie typy zeme sú vhodnejšie (zem sa rýchlejšie zohreje)
• keď je suchá, je ľahká a vzdušná
• nasiakavá a relatívne pružná ako špongia
• netreba ju vymieňať

Zničenie pôdy zasoľovaním
Zasoľovanie, alebo hromadenie rozpustných solí v aktívnej vrstve pôdy, spôsobí rastlinám nedostatočné zásobenie vodou napriek optimálnej pôdnej vlhkosti.
Vyhnite sa používaniu nekvalitných hnojív, vďaka ktorým si môžete privodiť efekt zasoľovania.

Nevhodné je používanie prípravkov
• ako je draselná soľ
• ktoré obsahujú soli, chlór, chlorid a pod

Predpoklady pre zdravú zem v skleníku

Tvrdá, príliš minerálna voda zo studne spôsobuje v pôde zásaditú reakciu. Naopak dažďová voda reakciu kyslú. Dlhodobé polievanie len jedným typom vody teda nie je ideálne, keďže môže nastať nežiadúca zmena PH pôdy.

Humóznosť a výživnosť pôdy môže priaznivo ovplyvniť najmä dobre vyzretý kompost, alebo maštaľný hnoj. Robia pôdu výživnú a bohatú na organický materiál, čím sa dosiahne ideálna štruktúra pôdy. Ak tento materiál nebude dostatočne vyzretý, môže prísť k uduseniu alebo spáleniu koreňov rastlín a organizmov v pôde.
Ideálny čas výživy pôdy hnojom a kompostom je preto na jeseň po zbere úrody.
Kompost a hnoj môžeme čiastočne nahradiť rašelinou a humátmi (koncentrovaný rašelinový výluh). Pre zabezpečenie dostatku živín pridajte do pôdy granulované hnojivo, alebo aplikujte listový postrek priamo na rastliny.

Na záver chceme pripomenúť, že aj počas zimy si skleník vyžaduje vašu pozornosť. Keď nasneží veľké množstvo snehu, je nutné sneh zo strechy zhadzovať. Treba myslieť aj na to, že zemina počas zimy v skleníku vysychá. Ak do skleníka občas nahádžete sneh, uľahčíte si jarnú prácu so zeminou, ktorá nebude zbytočne presušená a tvrdá.